Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

Limning, laminering och gelcoat

NM Epoxisystem för limning, laminering etc

Hur räkna ut mängden epoxi som åtgår för att väta glasfiber- och kolfibervävar? Vid handuppläggning kan man räkna med 50% glas och 50% lamineringsepoxi så en 160 grams väv drar 160 gram/m², en 300 grams väv 300 gram epoxi/m² och en 800 grams väv 800 gram/m² osv.

Vid limning beror det på hur pass bra passform detaljerna har som ska limmas men högt räknat så åtgår ca 0,5 kg/m².

Kajakset

036_stroke4.jpg

Kajakset innehållande 7,75 kg NM Laminering 275 A, 0,3 kg Filler 51 och 20 meter 160 g glasfiberväv

Art.nr. Pris Antal
kajak
2 899,00 kr

NM Laminering 275 A, sats om 0,775 kg

275-775g-300x300.jpg

NM Laminering 275

NM Laminering 275 är ett lösningsmedelsfritt lågvisköst epoxisystem avsett att användas för laminering, limning och lackning.

NM Laminering 275 har god vidhäftning till glasfiber, kolfiber, polyester- och aramidfiber och används för tillverkning av formar och verktyg samt kallbakning  av trä. NM Laminering 275 är lämpligt som lamineringsepoxi på polystyrenmaterial.

NM Laminering 275 är mycket vattenbeständig och därför lämplig för båtbyggnad och reparation av ovan nämnda material.

NM Laminering 275 har lång potlife och låg externvärme och kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10%. NM Acelerator 254 ger en gul ton på lamineringsepoxin.

NM Laminering 275 kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Laminering 275 härdar ut i rumstemperatur.

Uthärdningen kan påskyndas genom efterhärdning vid förhöjd temperatur t.ex. 24 timmar vid 50°C. Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

Det är viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm275-0775
296,80 kr

NM Laminering 275 A, sats om 1,4 kg

275-1.4kg-300x300.jpg

NM Laminering 275

NM Laminering 275 är ett lösningsmedelsfritt lågvisköst epoxisystem avsett att användas för laminering, limning och lackning.

NM Laminering 275 har god vidhäftning till glasfiber, kolfiber, polyester- och aramidfiber och används för tillverkning av formar och verktyg samt kallbakning  av trä. NM Laminering 275 är lämpligt som lamineringsepoxi på polystyrenmaterial.

NM Laminering 275 är mycket vattenbeständig och därför lämplig för båtbyggnad och reparation av ovan nämnda material.

NM Laminering 275 har lång potlife och låg externvärme och kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10%. NM Acelerator 254 ger en gul ton på lamineringsepoxin.

NM Laminering 275 kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Laminering 275 härdar ut i rumstemperatur.

Uthärdningen kan påskyndas genom efterhärdning vid förhöjd temperatur t.ex. 24 timmar vid 50°C. Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

Det är viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm275-1400
441,60 kr

NM Laminering 275 A, sats om 4,65 kg

NM-Laminering-275A-4.650-300x300.jpg

NM Laminering 275

NM Laminering 275 är ett lösningsmedelsfritt lågvisköst epoxisystem avsett att användas för laminering, limning och lackning.

NM Laminering 275 har god vidhäftning till glasfiber, kolfiber, polyester- och aramidfiber och används för tillverkning av formar och verktyg samt kallbakning  av trä. NM Laminering 275 är lämpligt som lamineringsepoxi på polystyrenmaterial.

NM Laminering 275 är mycket vattenbeständig och därför lämplig för båtbyggnad och reparation av ovan nämnda material.

NM Laminering 275 har lång potlife och låg externvärme och kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10%. NM Acelerator 254 ger en gul ton på lamineringsepoxin.

NM Laminering 275 kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Laminering 275 härdar ut i rumstemperatur.

Uthärdningen kan påskyndas genom efterhärdning vid förhöjd temperatur t.ex. 24 timmar vid 50°C. Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

Det är viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm275-465
1 214,40 kr

NM Laminering 275 A, sats om 7,75 kg

275A-B-5.0kg-300x300.jpg

NM Laminering 275

NM Laminering 275 är ett lösningsmedelsfritt lågvisköst epoxisystem avsett att användas för laminering, limning och lackning.

NM Laminering 275 har god vidhäftning till glasfiber, kolfiber, polyester- och aramidfiber och används för tillverkning av formar och verktyg samt kallbakning  av trä. NM Laminering 275 är lämpligt som lamineringsepoxi på polystyrenmaterial.

NM Laminering 275 är mycket vattenbeständig och därför lämplig för båtbyggnad och reparation av ovan nämnda material.

NM Laminering 275 har lång potlife och låg externvärme och kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10%. NM Acelerator 254 ger en gul ton på lamineringsepoxin.

NM Laminering 275 kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Laminering 275 härdar ut i rumstemperatur.

Uthärdningen kan påskyndas genom efterhärdning vid förhöjd temperatur t.ex. 24 timmar vid 50°C. Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

Det är viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm275-775
1 916,00 kr

NM Laminering 535 A, sats om 7,15 kg

NM-Laminering-535A-7.150kg-300x300.jpg

NM Laminering 535 A

NM Laminering  535 A är ett lågvisköst rumstemperaturhärdande epoxibindemele med allroundegenskaper för t.ex. laminering och limning.

NM Laminering 535 A har en mycket god vidhäftning till glas-, polyester-, aramid- och kolfiberväv. Glasfibern skall ha sizing anpassad för epoxi.

NM Laminering 535 A har lång potlife och låg externvärme och kan accelereras med NM Accelerator 254 upp till 10%. NM Acelerator 254 ger en gul ton på lamineringsepoxin.

NM Laminering 535 A kan tixotroperas med NM Filler 51 för användning som lim. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material.

NM Laminering 535 A härdar ut i rumstemperatur.

Uthärdningen kan påskyndas genom efterhärdning vid förhöjd temperatur t.ex. 24 timmar vid 50°C. Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Normala höjningar är mellan 0,1 - 0,3°C per minut. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

Det är viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm535-715
1 360,00 kr

NM Laminering 635 A, sats om 1,35 kg

635H650B-1350KG.jpg

NM Laminering 635

NM Laminering 635 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg, god vätning, mycket höga hållfasthetsvärden och ett mycket lågt ångtryck.

NM Laminering 635 kan användas för injicering men är optimerat för handuppläggning.

NM Laminering 635 har ett mycket lågt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vakuum ger ingen gasbildning. Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur. Efterhärdning bör göras tidigast ett dygn i rumstemperatur.

NM Laminering 635 kan användas i kombination med våra härdare:

  • NM Härdare 650 B, ca 200 minuters potlife
  • NM Härdare 650 M, ca 95 minuters potlife

NM Laminering 635 bör först härda vid rumstemperatur (20-23°C) i 12-24 timmar innan fortsatt härdning i förhöjd temperatur.

En typisk härdcykel kan vara en dag vid 23°c och sedan en efterhärdning vid 50°C i 16 timmar, alternativt fyra timmar vid 100°C.

Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

NM Laminering 635 kan ligga en längre tid vid rumstemperatur och sedan efterhärdas enligt önskad cykel.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Välj härdare:
Art.nr. Pris Antal
635-1
472,00 kr

NM Laminering 635 A, sats om 6,75 kg

635H650B-6750KG-300x300.jpg

NM Laminering 635

NM Laminering 635 är ett optimerat epoxisystem med hög Tg, god vätning, mycket höga hållfasthetsvärden och ett mycket lågt ångtryck.

NM Laminering 635 kan användas för injicering men är optimerat för handuppläggning.

NM Laminering 635 har ett mycket lågt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vakuum ger ingen gasbildning. Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur. Efterhärdning bör göras tidigast ett dygn i rumstemperatur.

NM Laminering 635 kan användas i kombination med våra härdare:

  • NM Härdare 650 B, ca 200 minuters potlife
  • NM Härdare 650 M, ca 95 minuters potlife

NM Laminering 635 bör först härda vid rumstemperatur (20-23°C) i 12-24 timmar innan fortsatt härdning i förhöjd temperatur.

En typisk härdcykel kan vara en dag vid 23°c och sedan en efterhärdning vid 50°C i 16 timmar, alternativt fyra timmar vid 100°C.

Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

NM Laminering 635 kan ligga en längre tid vid rumstemperatur och sedan efterhärdas enligt önskad cykel.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Välj härdare:
Art.nr. Pris Antal
635-7
1 986,00 kr

NM Lim 250, sats om 0,5 kg

NM-Lim-250-300x300.jpg

NM Lim 250

NM Lim 250 är ett lösningsmedelsfritt epoxilim.

NM Lim 250 är ett lim som kan användas till de mest skiftande material såsom trä, metall, porslin, glas, sten, betong etc. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material, även teak.

NM Lim 250 är vattenfast och missfärgar inte.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Ytbehandlade och avfettade ytor får inte beröras med fingrarna. Limning skall ske så snart som möjligt efter ytbehandling.

Hoplimmade detaljer behöver endast fixeras, någon ytterligare press är inte nödvändig.

Vid limning av trä eller andra sugande material måste man först mätta ytorna med lim. Risken är annars stor för att limmet i fogen försvinner in i de hopfogade ytorna. Ett snabbt sätt att mätta t.ex. trä är att påföra lim på båda ytorna som skall fogas samman. Därefter värms limmet på ytorna med varmluftpistol eller hårtork. Limmets viskositet sjunker då kraftigt och påskyndar mättnaden. Mer lim påförs och ytorna lägga slutligen samman.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
250-05
136,80 kr

NM Lim 250, sats om 2,0 kg

NM-Lim-250-2.0kg-300x300.jpg

NM Lim 250

NM Lim 250 är ett lösningsmedelsfritt epoxilim.

NM Lim 250 är ett lim som kan användas till de mest skiftande material såsom trä, metall, porslin, glas, sten, betong etc. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material, även teak.

NM Lim 250 är vattenfast och missfärgar inte.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Ytbehandlade och avfettade ytor får inte beröras med fingrarna. Limning skall ske så snart som möjligt efter ytbehandling.

Hoplimmade detaljer behöver endast fixeras, någon ytterligare press är inte nödvändig.

Vid limning av trä eller andra sugande material måste man först mätta ytorna med lim. Risken är annars stor för att limmet i fogen försvinner in i de hopfogade ytorna. Ett snabbt sätt att mätta t.ex. trä är att påföra lim på båda ytorna som skall fogas samman. Därefter värms limmet på ytorna med varmluftpistol eller hårtork. Limmets viskositet sjunker då kraftigt och påskyndar mättnaden. Mer lim påförs och ytorna lägga slutligen samman.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm250
400,00 kr

NM Lim 623, sats om 0,45 kg

NM-Lim-623-300x300.jpg

NM Lim 623

NM Lim 623 är ett tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim, optimerat för limning och grundering av rostfritt stål.

NM Lim 623 är speciellt framtaget för att få en bra vidhäftning till material med låg ytenergi som t.ex. rostfritt stål.

NM Lim 623 kan även med fördel användas för limning av kolfiberdetaljer och limning mot betong.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Ytbehandlade och avfettade ytor får inte beröras med fingrarna. Limning skall ske så snart som möjligt efter ytbehandling.

Blästring av detaljerna rekommenderas.

NM Lim 623 är tixotroperat och kan läggas i en sträng. Det rinner inte under härdningen.

Härdning kan ske vid förhöjd temperatur. Vid +70°C sker uthärdningen på ca 60 minuter.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
623-05
194,40 kr

NM Lim 623, sats om 1,2 kg

NM Lim 623

NM Lim 623 är ett tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim, optimerat för limning och grundering av rostfritt stål.

NM Lim 623 är speciellt framtaget för att få en bra vidhäftning till material med låg ytenergi som t.ex. rostfritt stål.

NM Lim 623 kan även med fördel användas för limning av kolfiberdetaljer och limning mot betong.

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Ytbehandlade och avfettade ytor får inte beröras med fingrarna. Limning skall ske så snart som möjligt efter ytbehandling.

Blästring av detaljerna rekommenderas.

NM Lim 623 är tixotroperat och kan läggas i en sträng. Det rinner inte under härdningen.

Härdning kan ske vid förhöjd temperatur. Vid +70°C sker uthärdningen på ca 60 minuter.

Se etikett tryck på +

More info
Art.nr. Pris Antal
nm623
465,60 kr

NM Infusion 665, sats om 1,35 kg

665H650B-1350KG.jpg

NM Infusion 665

NM Infusion 665 är ett optimerat tvåkomponent lösningsmedelfritt injiceringssystem med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden.

NM Infusion 665 är ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett för alla typer av injiceringsprocesser. Vätning och vidhäftning är mycket god till alla typer av fibrer.

NM Infusion 665 har ett mycket lågt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vakuum ger ingen gasbildning i kombination med NM Härdare 650 B eller NM Härdare 650 M.

NM Infusion 665 lämpar sig inte för handuppläggning på grund av den låga viskositeten. För sådan användning rekommenderas NM Laminering 635.

NM Infusion 665 kan användas i kombination med våra härdare:

  • NM Härdare 650 B, ca 200 minuters potlife
  • NM Härdare 650 M, ca 95 minuters potlife

NM Infusion 665 har en låg reaktivitet vilket betyder att viskositeten ökar mycket långsamt under injiceringsprocessen. Stora objekt kan injiceras utan problem.

Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur.

NM Infusion 665 skall först härda vid rumstemperatur (20-23°C) i 16-24 timmar innan efterhärdning påbörjas.

En typisk härdcykel kan vara en dag vid 23°c och sedan en efterhärdning vid 50°C i 16 timmar, alternativt fyra timmar vid 100°C.

Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

NM Infusion 665 kan ligga en längre tid vid rumstemperatur och sedan efterhärdas enligt önskad cykel.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Välj härdare:
Art.nr. Pris Antal
665-1
488,00 kr

NM Infusion 665, sats om 6,75 kg

665H650B-6750KG-300x300.jpg

NM Infusion 665

NM Infusion 665 är ett optimerat tvåkomponent lösningsmedelfritt injiceringssystem med hög Tg och mycket höga hållfasthetsvärden.

NM Infusion 665 är ett extremt lågvisköst epoxisystem, avsett för alla typer av injiceringsprocesser. Vätning och vidhäftning är mycket god till alla typer av fibrer.

NM Infusion 665 har ett mycket lågt ångtryck och därför är systemet i det närmaste luktfritt. Vakuum ger ingen gasbildning i kombination med NM Härdare 650 B eller NM Härdare 650 M.

NM Infusion 665 lämpar sig inte för handuppläggning på grund av den låga viskositeten. För sådan användning rekommenderas NM Laminering 635.

NM Infusion 665 kan användas i kombination med våra härdare:

  • NM Härdare 650 B, ca 200 minuters potlife
  • NM Härdare 650 M, ca 95 minuters potlife

NM Infusion 665 har en låg reaktivitet vilket betyder att viskositeten ökar mycket långsamt under injiceringsprocessen. Stora objekt kan injiceras utan problem.

Härdning kan ske vid såväl rumstemperatur som vid förhöjd temperatur.

NM Infusion 665 skall först härda vid rumstemperatur (20-23°C) i 16-24 timmar innan efterhärdning påbörjas.

En typisk härdcykel kan vara en dag vid 23°c och sedan en efterhärdning vid 50°C i 16 timmar, alternativt fyra timmar vid 100°C.

Det är viktigt att temperaturen rampas upp långsamt till sluthärdningstemperaturen. Ofta är det en kombination av laminatets tjocklek och konstruktionen som avgör hastigheten. Den optimala härdningscykeln måste fastställas för varje enskilt fall.

NM Infusion 665 kan ligga en längre tid vid rumstemperatur och sedan efterhärdas enligt önskad cykel.

Vid handuppläggning är det viktigt att vidarebehandling som laminering, spackling etc. sker när ytan fortfarande är tejpklibbig. En torr yta måste slipas för att säkerställa vidhäftningen till nästa skikt.

Vi rekommenderar filmbildande släppmedel som t.ex. Marbocoat 220. Vaxbaserade släppmedel rekommenderas normal inte. För detta måste prover göras först.

Se etikett tryck på +

More info
Välj härdare:
Art.nr. Pris Antal
665-5
2 126,40 kr