Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

Användning inom industrin

Epoxiplastens utomordentligt goda limmande egenskaper tillsammans med att den är i stort sett helt kemikalieresistent samt inte krymper vid härdning gör den mycket lämplig som reparationsmaterial till betong. Vidare gör detta den mycket lämplig som lim för olika slag av limning, som gjutmassor inom t.ex modellsnickeri. Epoxi leder dessutom ingen ström vilket gör den lämplig för ingjutning av elkomponenter, transformatorer m.m.

Epobed Gevärsbeddingmassa

Epobed är ett lösningsmedelsfritt trekomponent epoxibaserat beddingmaterial speciellt framtaget för gevärsrestaureringar.

Komposit

Med kompositer menas konstgjort sammansatta material, där de ingående materialen tillsammans bildar ett konstruktionsmaterial.
Handuppläggning, vakuuminjicering, prepreg, filament winding.
Valet av fiber i kompositen görs efter de önskade egenskaperna.

 

Gelcoat

Med gelcoat menas ett ytskikt. Det ställs nästan alltid någon form av krav till ytskiktsegenskaper. Sådana egenskaper kan t.ex. vara värmebeständighet, kemikaliebeständighet, ljusbeständighet, slitstyrka, låg friktion, glans, porfrihet. Det är med andra ord viktigt att välja rätt produkt.

Gjuthartser

Epoxi kan användas för tillverkning av detaljer och modeller genom gjutning i form. Systemen kan antingen vara transparanta eller fyllda.
Vissa epoxigjuthartser kan användas till avgjutning och tillverkning av mindre formar. Andra användninsområden är ingjutning av elkomponenter, glasklara gjutepoxisystem för ingjutning av detaljer mm.

 

Verktygstillverkning

Med verktyg menas i detta sammanhang formverktyg för tillverkning av detaljer. Sådan tillverkning kan vara plåtpressning, polyuretangjutning, RTM (Resin TransferMolding), vakuumformning, formsprutning etc.
Den traditionella metoden att tillverka verktyg är att bygga med gelcoat, kopplingsskikt och bakfyllning. En annan metod är direktgjutning.

Limning

Med limning förstås ett material som applicerat mellan två andra material förmår dessa att sitta ihop. Limmet bildar alltså en fog som genom sin inre sammanhållning (kohesion) och sin vidhäftning (adhesion) får de sammanfogade materialen att bilda en enhet.