Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

Att veta innan man arbetar med epoxi

När man arbetar med epoxi är det vissa faktorer man skall tänka på som arbetstemperatur, blandning, förbehandling, förberedelser, daggpunkt, applicering, arbetstid, härdning, rengöring, skydd etc.

Arbetstemperatur

När man arbetar med epoxi bör man se till att arbetstemperaturen hålls så nära 20° C som möjligt, helst över. Detta innebär att man, särskilt vintertid, måste försöka höja temperaturen vid och kring arbetsstället. Man bör dock inte höja temperaturen över +50° C, då reaktionen i sådant fall kan bli mycket kraftig med skumbildning och svagare limfog som följd.

Blandning

Epoxiprodukter är två- eller flerkomponenta produkter som måste blandas med en härdare för att bilda en plast. De inbördes mängderna av epoxiharts och härdare är noggrant bestämt, det varierar visserligen från fall till fall beroende på typ av epoxiharts och härdare, men i varje enskilt fall får det föreskrivna blandningsförhållandet ej ändras. Blanda noga ihop de bägge komponenterna i rätt proportioner.

Små mängder, d v s upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rörkäpp som skall vara en rektangulär träbit, lämpliga dimensioner är ca 10 x 40 x 400-500 mm. Större mängder är det svårt att blanda tillfredsställande för hand, man får då ta till elektriskt eller tryckluftsdrivna maskinblandare t ex en lågvarvig borrmaskin med stänkskydd och lämplig blandarvinge. Var mycket noggrann med materialet utmed blandningskärlets botten och kanter. Ett mycket säkert sätt är att hälla över den blandade satsen i ett rent kärl och blanda lite till. Vid låga temperaturer kan det vara nödvändigt att temperera komponenterna före blandningen, vilket kan göras med varmluft eller i vattenbad. Öppen låga får ej användas.

Skulle man ändå behöva dela upp en sats i mindre mängder, skall detta göras med hjälp av en våg då blandningsförhållandet är angivet i viktsdelar. Se data för den aktuella produkten eller etiketten på emballaget.

Förbehandling

Vid all limning är rengöring och underarbete mycket viktigt. Allt fett, damm, smuts och löst sittande material måste avlägsnas innan limning äger rum. Epoxilim innehåller inga lösningsmedel som kan lösa upp tunna fettlager t ex fettet i ett fingeravtryck. Alla ytor som skall limmas måste slipas noga, och helst skall limmet appliceras så snart som möjligt efter slipningen.

Ytspänningen för epoxilimmer ligger i storleksordningen 30 - 45 mN/m. Detta är under den kritiska ytenergin för de flesta material, med undantag av vissa plastmaterial. Härdning vid förhöjd temperatur ger som regel bättre vidhäftning, detta tack vare att både viskositeten och ytspänningen blir lägre.

Förberedelser

Temperaturen i luften och på underlaget skall vara minst +10° C. Epoxiprodukterna bör vara ca +20° C varma. Ytorna skall vara torra, rena och välslipade. Prova detaljerna så att dessa passar innan epoxin stryks på.

Daggpunkt

Vid utomhusarbete finns det alltid risk för daggutfällning. För att vara säker på att inte dagg faller ut på den yta som beläggs, skall den ha en temperatur som är minst +3°C över daggpunkten.

Av tabellen kan man t ex se att daggpunkten vid en lufttemperatur på +20°C och en relativ luftfuktighet på 60% är +12° C, d v s om temperaturen faller från +20° C till +12° C så faller dagg ut.

Lufttemperatur / Daggpunkt i °C vid relativ fuktighet av:

°C

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

5

-4,1

-2,9

-1,8

-0,9

0,0

0,9

1,8

2,7

3,6

6

-3,2

-2,1

-1,0

-0,1

0,9

1,8

2,8

3,7

4,5

7

-2,4

-1,3

-0,2

0,8

1,8

2,8

3,7

4,6

5,5

8

-1,6

-0,4

0,8

1,8

2,8

3,8

4,7

5,6

6,5

9

-0,8

0,4

1,8

2,7

3,8

4,7

5,7

6,6

7,5

10

0,1

1,3

2,6

3,7

4,7

5,7

6,7

7,6

8,4

11

1,0

2,3

3,5

4,6

5,6

6,7

7,6

8,6

9,4

12

1,9

3,2

4,5

5,6

6,6

7,7

8,6

9,6

10,4

13

2,8

4,2

5,4

6,6

7,6

8,6

9,06

10,6

11,4

14

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,6

10,6

11,5

12,4

15

4,7

6,1

7,4

8,5

9,5

10,6

11,5

12,5

13,4

16

5,6

7,0

8,3

9,5

10,5

11,6

12,5

13,5

14,4

17

6,5

7,9

9,2

10,4

11,5

12,5

13,5

14,5

15,3

18

7,4

8,8

10,2

11,4

12,4

13,5

14,5

15,4

16,3

19

8,3

9,7

11,1

12,3

13,4

14,5

15,5

16,4

17,3

20

9,3

10,7

12,0

13,3

14,4

15,4

16,4

17,4

18,3

21

10,2

11,6

12,9

14,2

15,3

16,4

17,4

18,4

19,3

22

11,1

12,5

13,8

15,2

16,3

17,4

18,4

19,4

20,3

23

12,0

13,5

14,8

16,1

17,2

18,4

19,4

20,3

21,3

24

12,9

14,4

15,7

17,0

18,2

19,3

20,3

21,3

22,3

25

13,8

15,3

16,7

17,9

19,1

20,3

21,3

22,3

23,2

26

14,8

16,2

17,6

18,8

20,1

21,2

22,3

24,3

25,2

27

15,7

17,2

18,6

19,8

21,1

22,2

23,2

24,3

25,2

28

16,6

18,1

19,5

20,8

22,0

23,2

24,2

25,2

26,2

29

17,5

19,1

20,5

21,7

22,9

24,1

25,2

26,2

27,2

30

18,4

20,0

21,4

22,7

23,9

25,1

26,2

27,2

28,2

Förhållandet mellan relativa fuktigheten, lufttemperaturen och daggpunkten

Applicering

Applicering av limmet sker enklast med roller, pensel eller spackelspade. Rollers bör vara urtvättade före användningen, så att de inte släpper någon ludd ifrån sig.

Arbetstid

NM Båt-Epoxiprodukterna har en ungefärlig potlife av 30 minuter (100 gram, +20°C). Applicerade på en större yta med kylande effekt blir användningstiden längre.

Härdning

Beträffande härdningsbetingelser kan sägas att lim avsett för rumstemperaturhärdning bör tillåtas härda vid +20° C. Vid denna temperatur är det lätt att åstadkomma rimliga härdningstider, samtidigt som man kan ha en någorlunda lång potlife. Epoxi kan fås att härda ner till temperaturer omkring ±0° C. Men när det gäller limning bör gränsen sättas till ca +10° C. Alla kemiska reaktioner är temperaturberoende. För epoxi gäller ungefär att en förhöjning av temperaturen med 10° C fördubblar reaktionshastigheten.

Man kan efterhärda vid förhöjd temperatur (+50 till +100° C) . Det är nämligen så att vid rumstemperatur sker polymerisation i det närmaste linjärt d v s med få tvärbindningar. Vid förhöjd temperatur kompletteras reaktionen med fler tvärbindningar och slutresultatet blir ca 5 % starkare än vid rumstemperatur.

Efterarbete

NM Båt-Epoxi uppnår ca 50% hållfasthet efter 15 timmar vid +10°C. Vid +20°C uppnås ca 50% hållfasthet efter 8 timmar. Den sistnämnda räcker för lätt bearbetning. Vid hårdare bearbetning  måste man vänta ytterligare cirka 30 timmar.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med aceton. Ett bra sätt att få rent blandningsvispar och liknande är att köra runt dem i en hink i vilken man hällt fin sand och aceton.

Skydd

• Hudkontakt skall undvikas! Använd handskar och byt omgående nedsölade kläder!
• Skydda övrig hud och använd andningsmask typ P2 vid slipning.
• Den personliga hygienen är en väldokumenterad faktor när det gäller kontinuerlig hantering av kemikalier.
• Tvätta händerna noga före måltid, toalettbesök och rökning. Använd tvål och vatten eller handrengöringskräm. Lösningsmedel får absolut inte användas för rengöring av händer.
• Håll gärna naglarna kortklippta och rena. Använd inte ringar eller armbandsur under arbetet. Ät inte och rök inte i arbetslokalen. Gå inte in med arbetskläder i matsal.
• Smörj in händerna med hudkräm när händerna är rengjorda, detta för att förhindra uttorkning och sprickbildning.
• En frisk och smidig hud minskar risken för irritationer.
• Vid stänk i ögonen, skölj i rinnande vatten i minst 15 minuter. På arbetsplats som saknar rinnande vatten använd ögondusch som alltid skall medföras. Uppsök snarast läkare, tala om att materialet kan vara starkt alkaliskt från härdare, ta med nödvändig information.
• Hudskador tvättas med kallt vatten, lägg på torrt förband och uppsök läkare.
• Vid illamående, gå ut i friska luften, försvinner inte symptomen uppsök läkare.

För mer information se "säkerhet vid arbete med epoxi och härdare" samt kapitel "Rekommendation för den som handskas med epoxihartser och härdare" i vår bok NM EPOXI HANDBOK.

Printer friendly pageSkriv ut sidan