Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

NM Båtepoxi

Redan år 1968 byggdes en 5 meter lång fiskebåt av NM Båt-Epoxi. Denna båt har aldrig varit uppe på land för annat än underhåll och bottenmålning.
Sedan 1982 har vi levererat NM Lim för industriell limning av karosser i polyesterlaminat.
Under årens lopp har många s k One off båtar såväl segel som racerbåtar.
Under 2000-talet har komposittillverkningen ökat och vi levererar material till många applikationer som båttillverkning, formtillverkning, RTM, infusion och handlaminering.
Nils Malmgren AB är marknadsledande inom reparation och förstärkning av konstruktioner med epoxiplast. Av vad som ovan sagts vill vi påstå att en användare av epoxi med förtroende kan vända sig till oss.
Vår långa erfarenhet garanterar att Ni får epoxiprodukter till både rätt plats och rätt pris.

F 1/F 2000 foto:
Motorbåt typ F 1/F 2000 klass, byggd av Sture Sjöberg Racing, Tumba i komposit av kolfiber/kevlar i NM Lamineringsepoxi. Toppfart 220 km/tim.

Epoxiplastens allmänna kemiska och fysikaliska egenskaper.

Kemikaliebeständighet: Tål spill från det mesta.
Vattentäthet: Har nästan ingen vattenabsorption jämfört med polyester.
Värmebeständighet: Rumstemperaturhärdad epoxi uppnår ca 60° C HDT (HDT=Heat Deflection Temperature). Värmehärdande system uppnår betydligt högre värden.
Mekanisk hållfasthet: Ingen annan härdplast har så hög mekanisk hållfasthet.
Vidhäftning: Epoxiplasternas mest utpräglade egenskaper är förmågan att häfta på de flesta underlag. Den ringa krympningen innebär också att kontakten mellan epoxiplast och underlag inte störs av spänningar som minskar vidhäftningen.
Epoxiplasternas ytspänning ligger för det mesta under den kritiska ytenergin för de flesta material varför vidhäftningen blir perfekt.
Modifierbarhet: Epoxi går att modifiera i nästan obegränsade möjligheter.

Detta gör att epoxiplasterna kan användas för mängder av lim, laminat och för reparation av nästan allt.

Konstruktion

När man konstruerar en sammanfogning med epoxiplast skall man tänka på att fogen utsätts för fyra olika krafter: drag, skjuvning, fläkning och klyvning.
Epoxiplast klarar drag och skjuvkrafter utomordentligt. Fläkning och klyvning är däremot sämre, därför skall man konstruera sammanfogningen så att dessa krafter elimineras så långt det går. Läs mer om limning och olika krafter som kan påverka en limfog under industri.

Vad kan man använda epoxiplast till.

Limning av trä, plywood, polyester och metaller. Här kommer den goda vidhäftningen till sin rätt. Poröst eller sugande trä förlimmas före limning, eventuellt fylls limmet med fyllnadsmaterial. Se mer under limning.

Laminat med glasfiber, aramid, kolfiber och polyesterfiber. På grund av den goda vätförmågan blir fibrerna i respektive material genomvätta och man åstadkommer mycket starka laminat. Vakuumsuger man laminatet blir det ännu bättre p.g.a. att mikroblåsor av luft sugs bort ur laminatet. Ett epoxiplastlaminat är mycket starkare än t.ex. ett polyesterlaminat. Därför kan man göra epoxilaminatet tunnare (lättare).

Förimpregneringssystem, när man arbetar med potlife upp till 12 timmar används system som därefter värmehärdas i 70° C. Dessa system ger en mycket hög HDT och kan med fördel vakuumsugas. NM Laminering 436 är ett sådant system.

Kallbakning, trä eller plywood. Här kommer epoxiplastens vätande och vidhäftande förmåga till rätta. Man skall se till att tillräckligt med epoxiplast finns till själva limfogen. Trä och plywood suger in bindemedel. Man kan här tixotropera limmet, eller tillsätta fibermaterial, så att insugningen minskar och tillräckligt med lim är kvar i limfogen. Eventuellt får man förlimma ytorna före limning. Skall man ytlimma en träkonstruktion skall minst två lager epoxiplast anbringas. Obs! Håligheter skall alltid fyllas först.

Reparationer, de flesta material kan repareras med epoxiplast. Håligheter slipas och fylls, sprickor slipas och armeras med fiberduk i lämpligt antal lager och dränks med epoxiplast. Detta gäller såväl trä som laminat. Hål på konstruktioner lagas i princip som ovan fast med fler lager fiberväv. Bultar och metallkonstruktioner sätts fast med tixotroperad epoxiplast eller injekteras fast med epoxiplast.

Värmehärdning, efterhärdning vid förhöjd temperatur ökar styrkan på epoxiplasten.

Printer friendly pageSkriv ut sidan

 foto:
Tyra
 foto:
Wave 3.5
 foto: Gunnar Swärd
Backman 21 prototyp
 foto:
Osprey v 6.4
 foto: Gunnar Swärd
Skonare
 foto:
Banane
 foto:
E-kanot
 foto:
Ocke Mannerfeldt design B 28
 foto:
Flash 42
 foto:
Libra (och andra Brisbåtar)