Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

GDPR

Vi på Epotex Säljservice AB värnar om dig, därför ser vi alltid till att samla in information om dig på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till din integritet. Vi har ett ansvar att förtydliga vilka uppgifter vi har om dig, varför vi har dem och vilken laglig grund vi har för hanteringen enligt dataskydds-lagstiftningen

Kurs i kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43

Ett ”körkort” från en utbildning (inklusive gamla härdplastutbildningar) får inte vara äldre än fem år.
Så gick du utbildningen för mer än fem år sedan, är det dags igen. (* Märkta med H317 eller H334)

Både vi och Nils Malmgren AB håller med jämna mellanrum den härdplastkurs som krävs enligt lag för att få arbeta yrkesmässigt med härdplaster, kurserna hålls i våra lokaler här i Länna samt i Nils Malmgren ABs lokaler i Ytterby, Kungälv. Jonny Augustsson, NMs laboratoriechef, med över 30 års erfarenhet av epoxikemi, leder kurserna. För mer information och anmälan kontakta oss eller om Ni finns i västra Sverige kontakta NM på e-post eller telefon

 .


Tid för nästa kurs här i Stockholm är ännu inte bestämd men fler kurser kommer anordnas efter förfrågan det är bara kontakta oss för besked.

AFS 2005:18 Härdplaster upphörde den 1 juni 2015 och gick då upp i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Bl.a. skall alla som kommer i kontakt med diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser, metakrylater* eller akrylater* samt de som jobbar mer än 30 minuter per vecka med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat genomgå utbildning.

Våra öppettider och så här hittar Ni till oss

Måndag till Fredag mellan kl 07.00 och 16.00. Lunch från kl 12.00 till 13.00 och här finns vi.

 

Färgkarta standardkulörer

Färgkarta över standardkulörer NM Golv och Väggsystem

Rekommendationer för den som handskas med epoxihartser och härdare

Epoxihartserna och dess härdare är komplicerade kemiska föreningar som i vissa fall kan ge upphov till skador om de handhas på ett felaktigt sätt. Sedan 1950-talet har epoxihartserna använts inom industri och måleri, detta är en relativt lång tid vilken gett oss viss erfarenhet om dessa plasters egenskaper.