Välkommen till kundvagnen
Korgen innehåller 0 varor
för totalt 0 kr Gå till kundvagnen

NM Epoxisystem för byggnadsindustrin

Epoxi kan användas och används på många ställen inom byggnadsindustrin, som t. ex. injekteringsplast för tätning av läckande betongkonstruktionen, som golvbeläggning i storkök eller på industrigolv, som beläggning i tankar och cisterner avsedda för olja, spillvatten och kemikalier.

Injektering

Ett område där epoxiplasten egenskaper har kommit till stor användning är injektering och tätning av sprickor i betongkonstruktioner och av slag i berg. Vattenläckage, källarväggar som fuktar igenom, otäta hissgropar, betonggolv som blivit bomt etc. Allt detta går i dag att reparera, limma och täta med hjälp av rätt arbetsutförande och rätt val av material.

 

Golv

En betongyta är inget färdigt golv utan måste vidarebehandlas. Obehandlad betong dammar, suger i sig oljor och andra föroreningar, har dålig kemikalieresistens, är svår att hålla ren och därför ohygienisk, har dålig slitagestyrka etc. Lämpligt är därför att behandla dem med någon typ av plastbeläggning. Men innan man handlar in en golvbeläggning bör man ha vissa fakta klara.

Väggbeläggning

När man tänker på epoxibeläggningar tänker man oftast på golv, men man kan även använda epoxi som väggbeläggningsmaterial där man önskar portäta och tåliga väggar .

 

Tankbeläggning, rörbeläggning, akvarier och terrarier

Epoxins mycket goda kemikalieresistens gör den mycket lämplig som inklädningsmaterial i tankar och cisterner avsedda för kemikalier, vatten, olja och andra material.

Impregnering

Många betongytor utsätts varje dag för någon form av mekanisk eller kemisk påverkan. Det kan vara parkeringsdäck och garagegolv där bilar droppar olja, bensin, vägsalter med mera. Det kan vara loftgångar, altaner och balkonger som utsätts för surt nedfall. Det kan vara gångbroar och trappor.
Det gäller att behandla dessa ytor med något som ger maximal slitstyrka och resistens utan att kostnaderna blir alltför betungande.

 

Balkong

När betong under en längre period utsätts för surt nedfall förlorar den sin alkalitet, pH-värdet på betongen sjunker ner till neutralt värde 7 och så småningom ännu lägre. Så länge pH-värdet på betongen ligger över 7 skyddas den ingjutna armeringen mot korrosion. Denna förmåga försvinner vid lägre pH.

Fuktspärr

Byggfukt och markfukt ger årligen upphov till mycket kostbara skador i samband med täta ytskikt som t.ex. mattor av PVC. Orsaken till skadorna är att fukt i kombination med betongens alkali, sönderdelar såväl bindemedlet i mattlim, som mjukgöraren i vinylmattor.